Κουτσοκέρα Βασιλική

Η διάρκεια φοίτησής μου στο ΠΜΣ του Παν/μίου Θεσσαλίας «Ειδική Αγωγή» με κατεύθυνση τις «Μαθησιακές Δυσκολίες» συνοδεύτηκε από συναισθήματα υψηλής ικανοποίησης. Οπλίστηκα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με έγκυρα εργαλεία και μεθόδους μέσω των οποίων αισθάνομαι πιο έτοιμη να ακουμπήσω την ποικιλομορφία των αναγκών των μαθητών μου στο δημοτικό σχολείο. Ως εκπαιδευτικός της πράξης στη γενική εκπαίδευση απέκτησα μια πιο διεισδυτική ματιά στον τρόπο προσέγγισης κάθε μαθητή είτε έχει κάποια διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία είτε όχι. Ταυτόχρονα, μέσω των σπουδών μου στο συγκεκριμένο ΠΜΣ απομυθοποίησα το ιατρικό μοντέλο με το οποίο συχνά συνυφαίνονται οι μαθησιακές δυσκολίες και αντιλήφθηκα τη σπουδαιότητα της έγκαιρης παρέμβασης του εκπαιδευτικού.

Τέλος, συνειδητοποίησα πως η διαρκής επαφή με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι επιβεβλημένη και έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στη γενική τάξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο