Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» αναμένεται να καταστούν άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες και ικανοί επαγγελματίες, ώστε να στελεχώσουν δομές ειδικής αγωγής του δημόσιου και ιδιωτικου τομέα και να ανταποκριθούν πληρέστατα στον πολυσύνθετο ρόλο του Ειδικού Παιδαγωγού.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, ΤΕΥΧΟΣ Β) έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. καλύπτει τις απαιτήσεις του Νόμου περί πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας για τους αποφοίτους του βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (άρθρο 111).

Μετάβαση στο περιεχόμενο