Διοικητική οργάνωση

Διευθυντής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Συντονιστική Επιτροπή

  • Βλάχος Φίλιππος, Καθηγητής
  • Αβραμίδης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Νικολαραΐζη Μαγδαληνή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Σταυρούση Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Τζιβινίκου Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μετάβαση στο περιεχόμενο