Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ακόλουθα αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για μία πληρέστερη ενημέρωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης για τον πλήρη κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την γνωσιακή βάση, την υποστήριξη χρηστών και την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης και εντοπισμού πληροφοριακών πηγών και επιστημονικού περιεχομένου.

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία Students

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα – eclass

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Πρόγραμμα στατιστικής SPSS

MS-Teams: Σύνδεση και χρήση – Oδηγίες για Φοιτητές

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο