Γενικές Υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει ποικίλες υπηρεσίες αναφορικά με τη φοιτητικές μέριμνα, την κινητικότητα, τη διασύνδεση, τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών. Ακόλουθα παρέχονται οι σύνδεσμοι από κάποιες ενδεικτικές υπηρεσίες. Για μία πληρέστερη ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/ριων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κινητικότητα-Προγράμματα Erasmus

Βιβλιοθήκη ΠΘ

Αναπηρία & Πρόσβαση

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο