Σπουδές – Πρόγραμμα σπουδών – Περιγράμματα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται συνολικά η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων. Συνολικά στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

  • Πρόγραμμα Σπουδών με ακαδ. έτος εισαγωγής το 2021-2022 και 2023-2024, πατήστε εδώ
  • Πρόγραμμα μαθημάτων που ίσχυε στο Π.Μ.Σ. έως και το ακαδ. έτος 2014-2015 πατήστε εδώ
  • Πρόγραμμα μαθημάτων που ισχύει στο Π.Μ.Σ. από το ακαδ. έτος 2015-2016 πατήστε εδώ

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις
Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες/ECTS
1. Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7,5
2. Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ) 7,5
3. Βασικά χαρακτηριστικά και μαθησιακές ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
4. Εκπαίδευση και Αναπηρία (Υ) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις
5. Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Υ) 7,5
6. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εφαρμογές σε άτομα με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
7. Εφαρμογές στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Υ) 7,5
8. Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

– Στατιστική (Ε)

– Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

7,5
Σύνολο ECTS 30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄ Κατεύθυνση : Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
9. Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή  (Υ) 7,5
10. Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
11. Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ενταξιακή Εκπαίδευση (Υ) 7,5
12. Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών  (Y) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες
9. Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) 7,5
10. Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 7,5
11. Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 7,5
12. Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Y) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Γ’ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση
9. Δομικοί μηχανισμοί της γλώσσας και γνωστικές διεργασίες της γλωσσικής ανάπτυξης  (Υ) 7,5
10. Νευροβιολογικές βάσεις γλωσσικών λειτουργιών& παθολογία της γλώσσας  (Υ) 7,5
11. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της Γλώσσας (Υ) 7,5
12. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του λόγου σε Παιδιά με Αναπηρία/ Eιδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  7,5
Σύνολο ECTS 30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Εργασία* ή/και Πρακτική Άσκηση* 30
Σύνολο ECTS 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο