Μεταξάς Ιωάννης

Η διδασκαλία των Μαθηματικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μία πρόκληση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απαιτείται γνώση και υπόβαθρο για την κατανόηση της ποικιλομορφίας των δυσκολιών που υπάρχουν και είναι πιθανό να αντιμετωπίσεις κατά την διδασκαλία. Για την επαγγελματική μου εξέλιξη επέλεξα να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα Σπουδών του μεταπτυχιακού Προγράμματος του Π.Τ.Ε.Α. – Π.Θ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» με κατεύθυνση τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετά την ολοκλήρωση πιστεύω ότι η επιλογή μου δικαιώθηκε πέρα των αρχικών μου προσδοκιών.

Αρχικά η επιλογή βασίστηκε στο ανθρώπινο δυναμικό που έχει το τμήμα με καταξιωμένους καθηγητές καθώς και η γεωγραφική του θέση που θα μου επέτρεπε να το παρακολουθήσω ακόμα και αν δούλευα εκτός του Ν. Μαγνησίας. Μετά την περάτωση του προγράμματος έχω να σημειώσω ότι πέρα από το κύρος των καθηγητών, υπάρχει και η διάσταση της συνεχούς υποστήριξης των φοιτητών τόσο κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων όσο και κατά τη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας. Είναι σημαντικό να υπάρχει βοήθεια από ανθρώπους που γνωρίζουν, μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και χώρος για συναντήσεις και όχι μία απρόσωπη ηλεκτρονική επικοινωνία  εκ του μακρόθεν.

Μετά από την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και ενώ εργάζομαι στην Δ/θμια εκπαίδευση εκτιμώ καθημερινά ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τις εμπειρίες απέκτησα.

Ιωάννης Κ. Μεταξάς

Μαθηματικός

ymetaxas@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο