Οικονομικές Προϋποθέσεις

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» ανέρχονται για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 στο ποσό των 4.000 ευρώ συνολικά. Η καταβολή του ποσού της δόσης των διδάκτρων είναι εξαμηνιαία (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών) και πρέπει να γίνεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη του κάθε εξαμήνου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος. Τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο Α΄ εξάμηνο σπουδών καταβάλλονται κατά την προεγγραφή του φοιτητή. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Με την έναρξη του προγράμματος κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια αποκτά τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Δικαίωμα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. όπου υπάρχουν πλήθως εξειδικευμένων συγγραμμάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
  • Χρήση φοιτητικής ταυτότητας,
  • Πρόσβαση στην Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Τμήματος,
  • Απόκτηση προσωπικού κωδικού για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο