Παπανικολάου Αρετή

Ονομάζομαι Αρετή Παπανικολάου, είμαι δασκάλα και απόφοιτη του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή με Κατεύθυνση Μαθησιακές Δυσκολίες», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η φοίτησή μου στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτέλεσε για μένα ένα εξαιρετικά πολύτιμο ακαδημαϊκό εγχείρημα. Μου προσέφερε ουσιαστικά εφόδια για την επαγγελματική μου πορεία και συνετέλεσε σημαντικά στην προσωπική και επιστημονική μου ανάπτυξη και εξέλιξη. Με προβλημάτισε εποικοδομητικά, μου άνοιξε νέους ορίζοντες, άλλαξε την οπτική μου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και με βοήθησε να αρχίσω να δομώ την ταυτότητά μου ως εκπαιδευτικός. Μετά το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχω στο μυαλό μου την εικόνα του εκπαιδευτικού που θέλω να είμαι και τα «εργαλεία» για να δουλέψω προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πρόκειται για ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, στο οποίο οι θεωρητικές γνώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πράξη και τα παραδείγματα από την πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτού του ακαδημαϊκού προγράμματος, είχα τη δυνατότητα να αναπτύξω αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας που απαντούν στις ανάγκες όλων των μαθητών και όχι αποκλειστικά εκείνων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στους καθηγητές που αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι του Προγράμματος, οι οποίοι διακρίνονται από αμέριστη αγάπη, μεράκι και πάθος για αυτό που κάνουν. Είναι άνθρωποι διακεκριμένοι στο αντικείμενό τους, γεγονός που προσδίδει κύρος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εμπνέουν, καθοδηγούν, συμβουλεύουν, ανατροφοδοτούν και στέκονται δίπλα στους σπουδαστές, αγκαλιάζοντας τις ανάγκες τους. Αναπόσπαστο και εξίσου σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί και η άρτια οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη, με την οποία είχαμε όλοι μια άριστη συνεργασία. Ήταν αρωγός, ουσιαστικά δίπλα μας με ενδιαφέρον και νοιάξιμο για τον καθένα μας προσωπικά.

Κλείνοντας και κάνοντας μια αποτίμηση όσων αποκόμισα από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αισθάνομαι ότι αποτελεί το σημαντικότερο «όπλο» που έχω στη «φαρέτρα» μου ως εκπαιδευτικός. Κατά τη γνώμη μου, είναι όχι απλά σημαντικό, αλλά και αναγκαίο για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και να γίνει αποτελεσματικότερος για τους μαθητές του, να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα!

Αρετή Παπανικολάου

Δασκάλα

Μετάβαση στο περιεχόμενο