Σέχα Βικτώρια

Ονομάζομαι Σέχα Βικτώρια, είμαι   εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και απόφοιτη του Π.Μ.Σ.  Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή με κατεύθυνση  Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επέλεξα να κάνω το  συγκεκριμένο μεταπτυχιακό,  καθώς ήθελα  να αποκτήσω εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ επαρκώς στις αυξανόμενες  απαιτήσεις  του  εκπαιδευτικού χώρου.

Η  δομή  του μεταπτυχιακού, η οργάνωση του σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, η πρακτική άσκηση και  η συνεχής  ανατροφοδότηση  και επικοινωνία  με  το  καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό δημιουργούν  ένα μεταπτυχιακό υψηλού επιπέδου που παρέχει την κατάλληλη εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες   και πρακτική  εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.  Τα μαθήματα  είναι πολύ ενδιαφέροντα,  ενώ το ευέλικτο πρόγραμμα των μαθημάτων δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε εργαζόμενους να το παρακολουθήσουν.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό με βοήθησε   στην επαγγελματική μου  ανάπτυξη παρέχοντας μου σημαντικά εφόδια. Αποκόμισα   σημαντικές γνώσεις  για  τις μαθησιακές δυσκολίες  και  πολύτιμες εμπειρίες μέσα από την πρακτική άσκηση και τη συνεργασία  με συναδέλφους. Θεωρώ ότι αποτελεί την ιδανική επιλογή  για όσους επιθυμούν να  ασχοληθούν εις βάθος  με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Σέχα Βικτώρια

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο