Χαλμπέ Μαρία

Ονομάζομαι Χαλμπέ Μαρία και είμαι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ως απόφοιτη του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή”, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακό, με εξαιρετική οργάνωση, τόσο σε επίπεδο διδασκόντων και εκπαιδευτικού υλικού όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης.

Η ολοκλήρωση του αποτέλεσε για εμένα τη βάση προκειμένου να ακολουθήσω νέους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς δρόμους. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. μου παρείχε όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες και γνώσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στο να συνεχίσω στις διδακτορικές μου σπουδές.

Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όποια/ον επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο