Χούμα Φωτεινή

Ονομάζομαι Φωτεινή Χούμα και είμαι δασκάλα γενικής παιδείας. Υπηρετώ 20 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκω σε σχολεία του Νομού Μαγνησίας.

Στη διάρκεια της καριέρας μου, συνάντησα δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν με επιστημονικό τρόπο. Κατά συνέπεια, επέλεξα να φοιτήσω στο ΠΜΣ-Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην κατεύθυνση Μαθησιακές Δυσκολίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με ωφέλησε στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών που συνάντησα ως εκπαιδευτικός, στην καλλιέργεια της κριτικής μου σκέψης και στην ικανότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αποκόμισα σημαντικές εμπειρίες, δεξιότητες, συναισθηματική πληρότητα καθώς και προσωπική ικανοποίηση. Το πρόγραμμα παρέχει προηγμένη κατάρτιση και ειδικότερα αναπτύσσει τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές μου, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλο το διδακτικό προσωπικό του τμήματος, τη γραμματεία, την Πρόεδρο του Τμήματος κυρία Ανδρέου, καθώς και το Διευθυντή  του Π.Μ.Σ. τον κύριο Φίλιππο Βλάχο για την αμέριστη στήριξη, ώστε να ανταπεξέλθω και να αποκομίσω τις πιο δυνατές εμπειρίες οι οποίες αποτελούν πυξίδα στην εκπαιδευτική μου πορεία.

Φωτεινή Χούμα

Δασκάλα γενικής εκπαίδευσης, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Εξειδίκευση: Μαθησιακές Δυσκολίες

e-mail: fofixouma73@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο