Ημερίδα: «Δυσλεξία και Εγκέφαλος: Η χρήση της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG) στη μελέτη της Δυσλεξίας»

2105 2022

Ημερίδα: «Δυσλεξία και Εγκέφαλος: Η χρήση της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG) στη μελέτη της Δυσλεξίας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο