Επικοινωνία με Γραμματεία

Αγαπητοί/ές φοιτητές/ήτριες,

η επικοινωνία μας μπορεί να γίνεται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και ώρες 9:00-13:00 και Παρασκευή και ώρες 17:30-21:00.

Η επικοινωνία μας μπορεί να γίνεται μέσω:

  • του e-mail maspecialed@uth.gr,
  • του FACEBOOK του Π.Μ.Σ.,
  • τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 24210 74756 (για το διάστημα που το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας μπορείτε να μας στέλνετε το τηλ. επικοινωνίας σας και να σας καλούμε εμείς),
  • μέσω MS TEAMS.
Μετάβαση στο περιεχόμενο