Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. (ακαδ. έτος 2023-2024)

Κατά την 165η/6-7-2023 Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο πίνακας επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 να προχωρήσουν σε προεγγραφή.

Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά το αρχείο με τίτλο “Προεγγραφή 2023” και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο