Διαδικασία Εξέτασης στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28
Μαΐου 2021 και ώρα 19:00 εξ’ αποστάσεως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο