Διαδικτυακή Ημερίδα «Πρακτική Άσκηση σε Πλαίσια Ειδικής Αγωγής: Από το Επιθυμητό στο Εφικτό»

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 9:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σε Πλαίσια Ειδικής Αγωγής: Από το Επιθυμητό στο Εφικτό» μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του ανωτέρω Τμήματος. Την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες του 4ου έτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στους οποίους/ες θα δοθεί και ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας:

Μετάβαση στο περιεχόμενο