Εγγραφές Επιτυχόντων/ουσών Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της προεγγραφής τους μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή στο Π.Μ.Σ. ακολουθώντας τη διαδικασία, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο έντυπο “Εγγραφές_2021“, κατά το διάστημα από 25/8/2021 έως 31/8/2021. Το σύνολο των αιτούμενων δικαιολογητικών θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (maspecialed@uth.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο