Εγγραφή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές/ήριες με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν κάποια προσαρμογή ως προς τον τρόπο εξέτασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ άμεσα, ώστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής. Τον σύνδεσμο για την ιστοσελίδα της Πρόσβασης θα βρείτε παρακάτω:

Γενικές Υπηρεσίες


(οδηγήστε μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ.)

Αρχική


(οδηγήστε απευθείας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο