Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Η εξέταση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2 θα γίνει εξ’ αποστάσεως την Κυριακή 28/5/2023 και ώρες 7:30-8:30 μμ. Οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για τη συμμετοχή τους και τον τρόπο σύνδεσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο