Εξέταση για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα για τους/τις υποψηφίους/ες για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00 εξ’ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν εγκαίρως στο προσωπικό τους e-mail τις ακριβείς οδηγίες για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο