Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Μετα-ανάλυση: Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική»

Το Σάββατο 29/5/2021 και ώρες 10:00-12:30 θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Μετα-ανάλυση: Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική» (Διδάσκουσα: κα Παπαδάτου-Παστού Μαριέττα, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ). Η παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήριες. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος, καθώς και Υπ.Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο