Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Η συνέντευξη των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/6/2021, το Σάββατο 12/6/2021 και την Κυριακή 13/6/2021 εξ’ αποστάσεως. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είστε διαθέσιμοι/ες συγκεκριμένη ημέρα και ώρα μια από τις παραπάνω ημέρες, για να συνδεθείτε σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί.

Το ακριβές πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην κεντρική σελίδα του Π.Μ.Σ.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση του προγράμματος θα αναφέρονται τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων/ουσών στη συνέντευξη.

Η συμμετοχή στη διαδικασία της συνέντευξης είναι υποχρεωτική για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο