Λειτουργία Γραμματείας 3-4/11/2023 και 6/11/2023

Την Παρασκευή 3/11, το Σάββατο 4/11 και τη Δευτέρα 6/11/2023 η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δε θα λειτουργεί για προσωπικούς λόγους. Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες που θα χρειαστεί να λάβουν κάποια έντυπη βεβαίωση να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, ώστε να ετοιμαστεί το σχετικό έγγραφο και να ενημερωθείτε από πού θα το λάβετε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο