Λειτουργία Γραμματείας από 21.4.2022 έως 29.4.2022

Κατά το διάστημα από 21/4/2022 έως 29/4/2022 μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  maspecialed@uth.gr

Την Τετάρτη 27/4/2022 η Γραμματεία θα είναι ανοικτή για το κοινό κατά τις ώρες 10:00-13:00.
Μετάβαση στο περιεχόμενο