Λειτουργία Γραμματείας από 6.9.2021 έως 11.9.2021

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” δε θα λειτουργεί κατά το διάστημα από 6/9/2021 έως 11/9/2021 λόγω επιμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο maspecialed@uth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο