Λειτουργία Γραμματείας Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή”  θα παραμείνει κλειστή κατά το διάστημα από 29/7/2021 έως 20/8/2021. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: maspecialed@uth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο