Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Σπουδών (ακαδ. έτος 2021-2022)

Η έναρξη των μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή 1/10/2021. Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες να προσέλθουν πριν την έναρξη του μαθήματος και ώρα 16:30 προκειμένου να πραγματοποιηθεί υποδοχή των φοιτητών/τριών και σύντομη ενημέρωσή τους (η αίθουσα θα ανακοινωθεί εγκαίρως). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (ποσόστό επιτρεπόμενων απουσιών: 30% επί των συνολικών ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος). Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον COVID 19 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα υπάρξει και σχετική αναλυτική ενημέρωση στις προσωπικές διευθύνσεις e-mail των φοιτητών/τριών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο