Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Η συνέντευξη των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/6/2021, το Σάββατο 12/6/2021 και την Κυριακή 13/6/2021 εξ’ αποστάσεως.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση του προγράμματος αναφέρονται τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων/ουσών στη συνέντευξη.

Η συμμετοχή στη διαδικασία της συνέντευξης είναι υποχρεωτική για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο