Σεμινάριο Βιβλιοθήκης

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 17:00 – 19:00 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακό Σεμινάριο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Σ. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο σύνδεσης κτλ. θα βρείτε στους προσωπικούς λογαριασμούς του e-mail σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο