Συνεντεύξεις Υποψηφίων για την Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως το Σάββατο 10/6/2023 και την Κυριακή 11/6/2023 σε προγραμματισμένη ώρα για κάθε υποψήφιο/α, όπως φαίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι/ες που εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα την Κυριακή 28/5/2023, εφόσον επιτύχουν, θα συμμετάσχουν στη συνέντευξη στην τελευταία ζώνη (Κυριακή 11/6/2023, 12:15μμ.).

Οι υποψήφιοι/ες που δε θα συμμετάσχουν στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο