Υποψήφιοι/ες για την Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα για τους/τις υποψηφίους/ες για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/5/2023 και ώρες 19:30-20:30 εξ’ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν εγκαίρως στο προσωπικό τους e-mail τις ακριβείς οδηγίες για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο